Akciğer kanseri tedavisinde VMAT Hibrit VMAT ve 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi tekniklerinin dozimetrik olarak karşılaştırılması


AKDENİZ Y., UĞURLUER G. , KAPTAN İ., İSPİR B., SERİN M.

21. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey