Ergenlerin Sosyo Duygusal Özellikleri Akran ve Ebeveyn Bağlılığı ile Yardımseverlik ve Saldırgan Davranışlar Arasındaki İlişki Örüntüsünün İncelenmesi


KINDAP TEPE Y., KUMRU A., SAYIL F. M. , ÖZTÜRK A., BAYRAKTAR F., PEKEL ULUDAĞLI N.

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey