Sıçanda Endotoksemi Modelinde Vagal Stimülasyonun Olası Anti-Inflamatuvar Etkileri Ve Bu Anti-Inflamatuvar Etkilerde Ghrelin, Oreksin Ve Nesfatin-1 Peptidlerinin Rolü


KOLGAZI M. (Executive) , KILINÇ E.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2018