Comparing the Effects of Short Foot and Towel Curl Exercises on Foot Pedobarographic Parameters and Balance


Donderıcı M. S. , Tuğay N.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: April 2019

Project Abstract

Ayak Kısaltma ve Havlu Toplama Egzersizlerinin Ayağın Pedobarografik Parametreleri ve Denge Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Çalışmanın amacı havlu toplama egzersizleri ve ayak kısaltma egzersizlerinin ayağın pedobarografik parametreleri ve denge üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktı. Bu randomize kontrollü çalışmaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören sağlıklı, gönüllü ve dahil edilme kriterlerini taşıyan, yaş ortalamaları 20,65±2,41 yıl olan toplam 91 öğrenci katıldı (63 kadın, 28 erkek) Katılımcılar randomize olarak Ayak Kısaltma Egzersizi Grubu (n=28), Havlu Toplama Egzersizi Grubu (n=31) ve Kontrol Grupları'na (n=32) ayrıldı. Olguların demografik bilgileri kaydedildi, ayak numarası ölçümü, naviküler düşme testi, metatarsal genişlik ölçümü, statik ve dinamik pedobarografik değerlendirmeler ve denge değerlendirmesi yapıldı. Başlangıç değerlendirmesini takiben Ayak Kısaltma Egzersizi ve Havlu Toplama Egzersizi Grubu'na dahil olan katılımcılar dahil oldukları egzersiz grubuna göre 4 hafta boyunca fizyoterapist gözetiminde egzersizlerini uyguladı, kontrol grubuna ise herhangi bir egzersiz verilmedi. Dört haftanın tamamlanmasının ardından, tüm gruplarda başlangıç değerlendirmelerinin tamamı tekrarlandı. Dört haftalık egzersiz programı sonucunda Ayak Kısaltma ve Havlu Toplama Egzersizi Grubu'nda naviküler düşme miktarında, statik ve dinamik denge indeksi değerlerinde azalma görüldü (p=0.000). Dinamik pedobarografik değerlendirmede dominant ayağa ait total yükleme skoru her iki grupta da tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı şekilde farklıydı