Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre ile İncelenmesi


Atik A. E. , Yalçın T.(Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: July 2012