Igg Yapısındaki Terapötik Monoklonal Antikorun Antijen Bağlanma Özelliklerinin Belirlenmesi için Yüzey Plazmon Rezonans Sistemiyle Validasyonlarının Yapılarak Metot Geliştirilmesi


Can Ö. (Executive) , ATİK A. E.

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: August 2020