Protonlanmış Peptitlerden Elde Edilen a-İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının İncelenmesi


Atik A. E. , Yalçın T.(Executive)

TÜBİTAK - AB COST Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TÜBİTAK - AB COST Project
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: November 2015