Iskemik kalp hastalıgı modelinde Na+/K+-ATPaz pompası ile etkilesen proteinlerinsaptanması


BALOĞLU E.(Executive), KILINÇ E.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: February 2023