Kanserli hastalarda dolaşımda olan kanser hücrelerinin saptanması ve kanser evresinin belirlenmesi


Aydın Ö. , Ülgen Ş. K. (Executive), Demirkol M. O.

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2020
  • End Date: March 2021

Project Abstract

Proje önerisinin araştırma sorusu: Hızlı tarama yapmak amacıyla, peptid-kanser hücresi (CTC) etkileşimi Damlacık tabanlı mikroakışkan aygıt içinde (mikrobiyoreaktörde) floresan mikroskobu ile görüntülenebilir mi?

Projemizin amacı: Damlacık tabanlı mikroakışkan teknolojisi kullanarak tümöre spesifik üretilen peptid ile tümör hücresini sağlıklı hücreler arasından ayrıştırarak tanımlayabilmektir. CTC sayısı ile kanser evresi arasındaki ilişki sayesinde hastanın kanserin hangi evresinde olduğu tespit edilebilecektir.

Projemizin hedefi: Projede oluşturulan sistem ile kanser hücrelerini var olan geleneksel sistemlerden daha hızlı tanımlamak ve hastalık evresini belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıda verilen adımların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

·       Mikroakışkan aygıtların ve bunlar içinde oluşturulan damlacıkların istenilen boyutlara uygun tasarlanması.

·       Oranı belirlenen yağ-surfaktan bileşimi kullanarak hedef hücreye yönelik damlacık boyutunu optimize etmek ve üretilen damlacıkların deney süresince stabilitesini sağlamak

·       Kanser hücrelerinin tespitinde kullanılacak olan GE11 peptidini floresan boya ile işaretleyerek yüksek saflıkta sentezlemek ve karakterize etmek

Tümörlü dokulardan elde edilen kontaminasyonsuz hücrelerin peptid molekülleri ile hem mikroakışkan sistem dışında, hem de mikroakışkan sistem içinde damlacıklara hapsedilmesi sonucu, floresan mikroskobu ile görüntülemek ve ayrıştırmak