Ventrogluteal Alana İntramüsküler İlaç Uygulamada Ölçüm Aracı Geliştirme ve Simülasyonu


Karabacak Ü. (Yürütücü) , Coşkun E. Y. , Doğu Ö., Karacan A., Cengiz C.

TÜBİTAK Projesi, 2018 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2018
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2019

Proje Özeti

Parenteral olarak ilaç uygulama yollarından biri; intramüsküler enjeksiyonlardır. İnvaziv olarak gerçekleştirilen bu uygulamada, gluteal kasların kalın, subkütan dokusunun ince, siyatik sinire uzak ve büyük damarının olmaması nedeniyle en güvenli uygulama yeri olarak ventrogluteal bölgenin ilk tercih olması gerekmektedir. Fakat sağlık profesyonellerinin ventrogluteal bölgenin tespitini sağlayan mevcut yöntemleri benimseyememeleri, sağlıklı birey/hastanın vücut yapısı ve uygulayıcının elinin fiziksel yapısındaki farklılıklardan dolayı endişe oluşturması vb. gerekçelerle ventrogluteal bölge kullanılmamaktadır. Bu soruna çözüm oluşturacağı düşüncesiyle projede; ventrogluteal bölgede güvenli bölge tespitini sağlayabilen ölçüm aracının tasarımı ve simülasyonu hedeflenmiştir. Proje üç aşamadan oluşmaktadır. Projenin birinci aşamasında sağlıklı bireyler üzerinde; beden kitle indeksi doğrultusunda ventrogluteal bölgede ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bireyden bireye farklılıklar gösteren bölgede, standardizasyonun gerçekleştirilebilmesi amacıyla farklı gruplarda ölçüm yapılmıştır. İkinci aşamada bu ölçümlerden alınan veriler analiz edilerek ölçüm aparatının tasarımı için gereken ebatlar belirlenmiştir. Projenin son aşamasında ise Rhinoceros 6 programı kullanılarak ölçüm aracının tasarımı yapılmış ve aynı program vasıtasıyla MESH model üzerinden bilgisayar ortamında söz konusu ölçüm aparatı simüle edilmiştir. Projede elde edilen veriler ve simülasyon sonuçlarına göre ölçüm aracının üretimi için bir engel görülmemektedir. Ancak güvenilirliğinin sağlanması için proje sonrasında gerçek hastalar üzerinde denenmesi gerekmektedir. Bu alanda uzman kişi ve kurumlardan yardım alınmaktadır ve ürünün hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler planlanmaktadır. Proje sonucunda elde edilen ölçüm aracı ile; ventrogluteal bölgenin daha yaygın kullanılması, araştırmalar ile bu kullanımın geliştirilmesi, hatalı uygulamalar nedeniyle oluşabilecek sağlık problemlerinin önlenmesi ve dolayısıyla sağlık bakım maliyetinin azaltılması öngörülmektedir