Özgün 2-indolinon türevi bileşiklerin anti-interlökin 1 ve kemoterapötik etkinlik gösteren ilaçlar olarak geliştirilmesi


Deniz E. , Erman M. B. (Yürütücü), Karalı N. L.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2016
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019