Öğr.Gör.

Fatma Pınar ELPEN KARYEMEZ


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Yüksek Lisans

Radyodiagnostik Cihazlarda Voltaja Bağlı Arızalar

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Eğitmenler İçin Çevrimiçi Eğitim Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2012

2012

Eğitici Gelişimi Temel Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Trainer Development Basic Course

2008

2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı ‘Hizmet İçi Eğitim Programı

Sağlık ve Tıp

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı

2007

2007

Siemens Synqo Software, Magnetom Symphony Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Siemens

2007

2007

MR Fizik Kursu

Sağlık ve Tıp

MR Physics Course

Araştırma Alanları

İş Sağlığı, Radyodiagnostik, Fizik

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2002 - 2009

2002 - 2009

İdari Görev

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Tibbi Görüntüleme IV

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme IV

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme II

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme II

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme I

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Terminoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları IV

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları III

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme I

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları III

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları IV

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Terminoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Film Banyo Tekniği

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Direkt Radyografi

Ön Lisans

Ön Lisans

Onkolojik Görüntüleme

Ön Lisans

Ön Lisans

Klinik Uygulama

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyolojik İnceleme

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The effect of femoral nerve block on fracture healing via expressions of growth factors and beta-catenin

USLU S., Irban A. G. , Gereli A. , Aydinlar E. , Elpen P. , Ince Ü.

FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, cilt.54, sa.3, ss.151-158, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

A New Technical Mode in Mammography: Self-Compression Improves Satisfaction.

Ulus S., Kovan Ö., Arslan A., Elpen P. , Arıbal E.

European journal of breast health, cilt.15, ss.207-212, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

The effect of ozone therapy on experimental bone fracture healing in rats

Elpen Karyemez F. P.

International Research Journal of Public and Environmental Health , cilt.2, sa.10, ss.159-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Personel Dozimetre Karşılaştırılması

Elpen Karyemez F. P. , Göksel Ö.

Radyolojide Yeni Ufuklar ve Radyasyondan Korunma Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 07 Nisan 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Eurasian Journal of Medical Investigation

Yardımcı Editör

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

Meme Sağlığı Farkındalık Etkinlikleri

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Elpen Karyemez F. P.
İstanbul, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

İleri Görüntüleme Sempozyumu II

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Elpen Karyemez F. P.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Meme Sağlığı Farkındalık Etkinlikleri

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Elpen Karyemez F. P.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

İleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Elpen Karyemez F. P.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

İleri Görüntüleme Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Elpen Karyemez F. P. , Çizmeli M. O.
İstanbul, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2019

2019

İleri Görüntüleme Sempozyumu 2

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Geçmişten Geleceğe Radyoloji

Davetli Konuşmacı

Nevşehir-Türkiye

2018

2018

Geçmişten Geleceğe Radyoloji

Çalışma Grubu

Nevşehir-Türkiye

2017

2017

İleri Görüntüleme Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

İleri Görüntüleme Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Programlarına Yönelik Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Çalıştayı-II

Çalışma Grubu

Adana-Türkiye

2013

2013

İnsan Hakları ve Şiddet

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Uzman Görüşü ile Aile Hekimliği Klinik Uygulamasında Hasta Merkezli Yaklaşım ve Alan Eğitiminin Önemi

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sempozyumu’

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Tanısal Radyolojide Radyasyon Dozları Semineri

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2005

2005

NBC Sempozyumu

İzleyici / Dinleyici

Tekirdağ-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mart 2015

Mart 2015

Fizik Bölümü Öğrencilerinin Çalışma Alanları

Seminer

Sakarya Üniversitesi-Türkiye

Burslar

2003 - 2005

2003 - 2005

Başarı Bursu

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1