Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mikst Kriyoglobulinemi HCV pozitif hastalarda HCV dışındaki Etyolojiler

24.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI, Nevşehir, Türkiye, 16 - 21 November 2007