Education Information

Dissertations

  • 2020 Doctorate

    MEME KANSERİ CERRAHİSİ GEÇİREN OLGULARDA KİNECT® TEMELLİ FİZYOTERAPİ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Sustainable Development

    Istanbul Medipol University, Instıtute Of Health Scıences

  • 2012 Postgraduate

    Ön çapraz bağ cerrahisi sonrası profesyonel sporcular ile sedanter bireylerin erken rehabilitasyon dönem bulgularının karşılaştırılması

    Halic University, Instıtute Of Health Scıences