Başarılar & Tanınırlık

Burslar

 • 2013 - 2021 Rockefeller University Center for Clinical and Translational Science (RUCCTS) Grant Award Number 8 UL1 TR000043

  Üniversite

 • 2006 - 2012 Institute of Engineering and Science, Ph.D. program full-fellowship

  Üniversite

 • 2010 - 2010 Conference fellowship (42nd European Human Genetics Conference)

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2006 - 2009 TUBITAK-SBAG-3334

  TÜBİTAK

 • 2006 - 2006 Conference fellowship for 38nd European Human Genetics Conference

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2004 - 2006 Institute of Engineering and Science, M.Sc. program full-fellowship

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 482

h-indeksi (WOS): 10

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2020 3. Hareket Bozuklukları Günleri ve Derin Beyin Stimulasyonu Kursu / Esansiyel tremor genetiği

  Çalıştay

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Temmuz 2019 Gene Discovery Strategies in Complex Diseases: A Novel Rare Variant Association Approach using Next Generation Sequencing

  Seminer

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2018 Kişiselleştirilmiş Tıp ve Moleküler Tanı Sempozyumu / Yeni Nesil Dizileme Temelleri ve Verilerin Biyoinformatik Analizleri

  Çalıştay

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2015 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi / Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri

  Konferans

  Selçuk Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2013 2. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu / Joubert Sendroumunda ekzom dizilemesi ile genetik tanı

  Çalıştay

  Türk Pediatri Derneği, Türkiye

 • Ekim 2010 The curious case of a boy with an inherited unbalanced X;19 translocation: Lack of the maintenance of X-inactivation silencing on the autosome

  Seminer

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye