Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Evlilik ile Çocuk Sahibi Olmaya İlişkin Sosyal Saat Algısı ve Evlilik Doyumu

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.42, pp.183-219, 2019 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik sağlık açısından yetişkin olma

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, vol.9, no.3, pp.263-283, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Baba katılımında etkili faktörler ve baba katılımının baba, anne ve çocuk açısından yararları.

Türk Psikoloji Yazıları, vol.20, no.39, pp.70-88, 2017 (Other Refereed National Journals)

Prenatal dönemden yaşlılığa stres ve sonuçları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, vol.9, no.2, pp.189-208, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hükümlülerin denetiminde ve topluma kazandırılmasında yeni bir yöntem olarak elektronik izleme.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.4, pp.1337-1368, 2012 (Other Refereed National Journals)

Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Alma Davranışı Ebeveyn ve Akranların Rolü

Türk Psikoloji Yazıları, vol.12, no.23, pp.14-24, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta yetişkinlikte fiziksel sağlığın psikososyal belirleyicileri

2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2019

Adulthood roles and social clock: Links to well-being and need satisfaction in Turkish population

The British Psychological Society Developmental Psychology Section Annual Conference, Stratford-upon-Avon, United Kingdom, 13 - 15 September 2017

Evliliğe ilişkin sosyal saat algısının evlilik doyumuyla ilişkisinin incelenmesi.

VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 May 2017

Fairy tales and cartoons as a method for passing down gender roles

Languages, Cultures and Gender: II. Literature and Cultural Studies Conference, İzmir, Turkey, 11 - 13 May 2016

Antisosyal ergenler: Birey, aile, sosyal çevre, sorun nerede?

Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2012

Books & Book Chapters

Suçlularla görüşme

in: Adli psikolojide gözlem-görüşme ve psikolojik değerlendirme, E.Ş. Durak ve M. Durak, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.31-65, 2017

Baba-çocuk etkileşimi ve çocuğun ruh sağlığı

in: Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş ve toplum panel kitabı., Nilay Pekel Uludağlı, Editor, Neyir Matbaacılık, Ankara, pp.54-70, 2017

Davranış

in: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ali Halıcı ve M. Toprak, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.89-124, 2014