Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Türk Nöroşirürji NOVA kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Tüek Nöoşirürji Akademi kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2019 Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği kongresi

  Çalışma Grubu

  Edirne, Türkiye