Genel Bilgiler

Biyografi

Dr. Merve Açıkel Elmas  Lisans Eğitimini 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini 2011 yılında Ege Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Abd’da tamamlayan Dr. Elmas, doktora eğitimini 2018 yılında Marmara Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji AbD’da tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca Acıbadem Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji AbD’da uzman olarak çalışmıştır.  Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi BAPKO birimi tarafından desteklenen pek çok projede bursiyer ve araştırmacı olarak yer almıştır. Uluslararası çeşitli kongrelerde aldığı genç araştırmacı bursları ve poster ödülü bulunmaktadır.  Doktora tezi kapsamında Obezite ve infertilite ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Çalışma alanları histoloji, histokimya, immünhistokimya, elektron mikroskopisi ve glikobiyolojidir. 2019 yılından itibaren Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı