Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Long-Term Outcomes of Standard and Transvaginal Kidney Extraction in Laparoscopic Living Donor Nephrectomy.

Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transplantation of a Blue Kidney: A Case Report

Transplantation Proceedings, cilt.51, ss.1190-1192, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Obesity on Clinical Outcomes of Kidney Transplant Patients.

Transplantation proceedings, cilt.51, ss.1093-1095, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cofilin-1 as a potential biomarker to evaluate acute kidney injury

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.44, sa.1, ss.9-15, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Bone Disease in Kidney Transplant Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.49, ss.509-511, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Laparoendoscopic Single-Site Donor Nephrectomy: A Single-Center Initial Experience

ANNALS OF TRANSPLANTATION, cilt.19, ss.551-555, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Transvaginal Route for Kidney Extraction in Laparoscopic Donor Nephrectomy

JSLS-JOURNAL OF THE SOCIETY OF LAPAROENDOSCOPIC SURGEONS, cilt.18, sa.3, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of the right and left laparoscopic live donor nephrectomies: a clinical case load

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.17, sa.10, ss.1389-1394, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Total Laparoscopic Donor Nephrectomy In Situs Inversus Totalis: A Case Report

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.11, sa.2, ss.195-198, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Avoiding Abdominal Flank Bulge after Lumbotomy Incision: Cadaveric Study and Ultrasonographic Investigation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.44, sa.6, ss.1618-1622, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of early preoperative 5-fluorouracil on the integrity of colonic anastomoses in rats

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.15, sa.33, ss.4156-4162, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictors of hypocalcemia occurring after a total/near total thyroidectomy

SURGERY TODAY, cilt.39, sa.9, ss.752-757, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of pretransplant serum cytokine levels in renal transplant recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.40, sa.1, ss.92-93, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Medical risk analysis of renal transplant donors

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.40, sa.1, ss.117-119, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical treatment of urologic complications after renal transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.40, sa.1, ss.202-204, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quality of life analysis of renal donors

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.40, sa.1, ss.50-52, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Early vs. delayed closure of temporary covering lleostomy: A prospective study

HEPATO-GASTROENTEROLOGY, cilt.55, sa.81, ss.142-145, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of CC chemokine receptor 5 and 2 polymorphisms and renal transplant survival

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, cilt.25, sa.4, ss.423-426, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pediatric renal transplantation: Clinical analysis of 28 cases

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.38, sa.2, ss.430-431, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognostic parameters for the prediction of acute gangrenous cholecystitis

JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SURGERY, cilt.13, sa.2, ss.155-159, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of HBsAg-positivity of kidney donors on long-term patient and graft outcome

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.37, sa.10, ss.4173-4175, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kaposi's sarcoma in renal transplant patients: Predisposing factors and prognosis

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.37, sa.2, ss.967-968, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood pressure and graft outcome in renal transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.37, sa.2, ss.997-998, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stone disease in kidney transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.36, sa.1, ss.187-189, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of low-dose calcineurin inhibitors on acute rejection and graft survival

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.34, sa.6, ss.2079-2080, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Laparaskopik Canlı Donör Nefrektomi Sırasında Adrenal Venin Damar Mühürleme ve Kapama Cihazı ile Ayrılması

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.111-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım hastalarında radyokontrast nefropati gelişiminde nötrofil jelatinazla ilişkili lipokalin prediktivitesi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.163-166, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bethesda raporlama sistemine göre tiroid nodüllerinde sitopatolojik ve histopatolojik uyumsuzluk

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.156-161, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekonder hiperparatiroidinin kemik komplikasyonları ve cerrahi tedavi: Olgu sunumu

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.184-187, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10,TNF-∝ ve TGF-β Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.88-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Komplet duplike safra kesesi: Olgu sunumu

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.160-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canlı böbrek vericisinin ameliyat öncesi incelemesinde 3-boyutlu spiral tomografik anjiyografinin kullanımı

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.77-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Soliter meme karsinomu metastaz’ında pulmoner metastazektomi olgusu

Akciğer, cilt.13, sa.1, ss.59-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prognostic factors in hepatic trauma

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.15-18, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canlı böbrek vericilerinin uzun dönemde karşılaşabileceği riskler

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.183-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Immunomonitorization of cytokines: renal transplant patient into tolerance or rejection?

Advances in Molecular Medicine, cilt.3, sa.1, ss.41-44, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of basiliximab in renal transplant patients

Advances in Molecular Medicine, cilt.2, ss.69-70, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preliminary results of pretransplant cross-match testing of kidney transplants

Advances in Molecular Medicine, cilt.2, sa.3, ss.139-143, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparison of C0 and C2 monitoring in renal transplant patients

Advances in Molecular Medicine, cilt.1, ss.177-180, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyatlarda viral bulaşma: Ne kadar bilgiliyiz?

Ulusal Cerrahi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.109-114, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek nakli yapılan hastalarda siklosporin A kullanımının meme hastalığı gelişme riskine etkisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.93-95, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal transplant alıcılarında posttransplant maligniteler

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.1, ss.41-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Donor Nephrectomy with Vaginal Extraction on Recipient and Graft Survival

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), Kobenhavn, Danimarka, 15 - 18 Eylül 2019, ss.35

Böbrek Nakilli Hastalarda immünsüpresif Tedavinin BK Virüs Seyrine Etkisi

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Mayıs 2019, ss.36

Böbrek nakli hastalarında obezitenin klinik sonuçlara etkisi.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi (Transplantasyon 2018), Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.17

878 Böbrek donöründe multiple renal arter ve ven varlığının Türkiye’deki yedi coğrafi bölgeye göre dağılımı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi (Transplantasyon 2018), Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.2

878 Böbrek donöründe renal arteriyel ve venöz sistem varyasyonları.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi (Transplantasyon 2018), Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.92

Mavi renkli böbreğin transplantasyon için kullanımı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi (Transplantasyon 2018), Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.6

Comparison of laparoscopic single-site donor nephrectomy with open extraction or vaginal extraction technique- A single center experience.

18th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, İspanya, 24 - 27 Eylül 2017, cilt.1, ss.322-323

Laparoskopik Donör Nefrektomide Vücut Kitle İndeksinin İntraoperatif Etkileri

13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.36-37

Evaluation Of Bone Disease In Kidney Transplant Patients

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon'16, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.81

The Role Of Evererolimus On Cardiac Functions Of Kidney Transplant Recipients

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon 2016, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.53

Comparison Of Two Different Laparoscopic Donor Nephrectomy With Vaginal Extraction Techniques

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon'16, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.70

Çift Üreteri Olan Donörlerden Renal Transplantasyon

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.287

Renal transplantasyonda alıcılarda vücut kitle indeksi ile postoperatif cerrahi komplikasyonların ilişkisi.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.156

Sirolimus ve everolimus kullanan böbrek nakli alıcılarında anemi varlığının karşılaştırılması.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.158

Renal transplantasyonda plazmaferez tedavisinde kullanılan vasküler giriş yolu komplikasyonlarının değerlendirilmesi.

Renal transplantasyonda plazmaferez tedavisinde kullanılan vasküler giriş yolu komplikasyonlarının değerlendirilmesi. 25. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.310

Renal Transplantasyonda Plazmaferez Tedavisinde Kullanılan Vasküler Giriş Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.60

Sirolimus Ve Everolimus Kullanan Böbrek Nakli Alıcılarında Anemi Varlığının Karşılaştırılması

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.157

Renal Transplantasyonda Alıcılarda Vücut Kitle İndeksi İle Postoperatif Cerrahi Komplikasyonların İlişkisi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.155

The Role of Immunosuppression on Cardiac Functions of Kidney Transplant Recipients

American Transplant Congress, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Mayıs 2015, ss.2010

The Role of Immunosuppression on Cardiac Functions of Kidney Transplant Recipients

American Transplant Congress, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Mayıs 2015, cilt.15 identifier

Vajinal Çıkarımlı Laparoskopik Donör Nefrektomi, Video Sunumu

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.112-113

Laparoskopik donör nefrektomide intraabdominal basınç düzeyi ne olmalıdır?

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.34

Vajinal çıkarımlı laparoskopik donör nefrektomi video sunumu

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.113

Çoklu arter ve çoklu ven birlikteliğinde laparoskopik donör nefrektomi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.33

İleri yaştaki vericilerde laparoskopik donör nefrektomi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi (Transplantasyon’14), Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.73

Laparoskopik vajinal donör nefrektomi deneyimimiz

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi (Transplantasyon’14), Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.72-73

Donör nefrektomi ameliyatında hangi operasyon şekli seçilmeli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi (Transplantasyon’14), Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.74

Birden fazla arter varlığında laparoskopik donör nefrektomi deneyimimiz

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi (Transplantasyon’14), Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.106

Which Laparoscopic Technique Is Preferable in Minimal Invasive Donor Nephrectomy in Women?

World Transplant Congress, San-Francisco, Kostarika, 26 - 31 Temmuz 2014, cilt.14, ss.603-604 identifier

Laparoskopik donör nefrektomide damar kapama yöntemleri

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014, ss.1

Tek port canlı donör nefrektomi vaginal çıkarım: ilk olgu sunumu

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013, cilt.20, ss.65

Transvaginal yol laparoskopik donör nefrektomide böbrek çıkarımı için güvenlidir

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013, cilt.20, ss.120

KIDNEY TRANSPLANTATION AMELORIATES CARDIAC FUNCTION IN DIABETIC PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.285 identifier

The Role of Immunosuppression on Hyperuricemia and Proteinuria Affecting Survival.

13th American Transplant Congress (ATC), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Mayıs 2013, cilt.13, ss.469 identifier

Cardiac Improvement Is Even Better in Diabetic End-Stage Renal Patients after Kidney Transplantation.

13th American Transplant Congress (ATC), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Mayıs 2013, cilt.13, ss.381-382 identifier

Böbrek naklinde gelişen humoral rejeksiyonda yüksek hacimli plazma değişim tedavisinin etkisi.

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2012, cilt.21, sa.3, ss.185

Böbrek nakli hastalarında posttransplant dönemde gelişen diabetes mellitusa yaklaşım.

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2012, cilt.21, sa.3, ss.185

Proteomic evaluation of preservation solutions prior to kidney transplantation

22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress, Sevilla, İspanya, 4 - 09 Eylül 2012, cilt.279, ss.235 identifier

Laparoscopic nephrectomy for kidney donors with multiple arteries: Short term results

24th International Congress of the Transplantation Society, Berlin, Almanya, 15 - 19 Temmuz 2012, ss.1

Laparoscopic donor nephrectomy for pediatric kidney transplantation: The short term results

24th International Congress of the Transplantation Society, Berlin, Almanya, 15 - 19 Temmuz 2012, ss.1

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012, ss.1

Impact of Uric Acid Levels on Kidney Graft Function

American Transplant Congress, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Mayıs 2012, cilt.12, ss.288 identifier

Aterosklerotik renal arter darlığı saptanan üç olguda perkütan transluminal renal anjiografi-endovasküler stent uygulaması sonuçları.

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011, cilt.20, sa.3, ss.132

60 yaş üstü canlı donörden laparoskopik nefrektomi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011, cilt.20, sa.3, ss.140

Canlı donör hazırlığında yeni tespit edilen sistemik hastalıkların görülme sıklığı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi (Transplantasyon 2011), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.47

60 yaş üstü ve altı böbrek donörlerinin karşılaştırılması: Erken dönem sonuçları.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi (Transplantasyon 2011), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.43

Sağ ve sol laparoskopik donör nefrektomilerin karşılaştırılması: Retrospektif analiz.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi (Transplantasyon 2011), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.16

Lumbotomi insizyonu sonrası abdominal diastazdan korunma: Kadavara çalışması ve ultrasonografik araştırma.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi (Transplantasyon 2011), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.33

Proteomics profiling of preservation solution prior to renal transplantation

5th Central and Eastern European Proteomic Conference, Praha, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Eylül 2011, ss.71

Prospective Pshyciatric Follow-Up Of Renal Transplant Recipients And Donors: Impact of Procedure And Impact of Follow-Up

XXIII International Congress of The Transplantation Society, Vancouver, Kanada, 15 - 19 Ağustos 2010, ss.1

Böbrek naklinde fasiyal kapamaya bağlı vasküler komplikasyonların doppler ultrasonografi eşliğinde fasiyal kapama ile erken tanısı.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.91

Kronik hemodiyalizli hastalarda atorvastatin tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-alfa, TGF-beta üzerine etkilerinin araştırılması.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.74

Renal transplantasyon hastalarında trombofili ve greft fonksiyonuna etkileri.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.90

Renal transplant alıcılarında kültürle ispatlanan bakteriyel enfeksiyonların analizi: Antibakteriyel direnç ve sonuç.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.20

Renal transplantasyonda plazmaferez sonuçları.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.89

Renal transplantasyon esnasında anti-HCV pozitif hastalarda uzun dönem takip sonuçları.

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.90

Laparoscopic revision of peritoneal dialysis catheters developed mechanical outflow obstruction

The 9th European Peritoneal Dialysis Meeting, Strasbourg, Fransa, 9 - 12 Ekim 2009, ss.21

Longterm outcome of pediatric renal transplantation

5th Congress of the International Pediatric Transplant Association, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2009, cilt.13, sa.1, ss.91

Renal transplantasyonlu bir olguda atipik seyirli Ramsay Hunt sendromu.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 6. Kongresi, Erzurum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2008, ss.38

Comparison of Cytokine Profile Between Pre- and Posttransplantation 1st Year

XXII International Congress of Transplantation Society, Sydney, Avustralya, 10 - 14 Ağustos 2008, ss.406

Case Report: Pretransplant serological negativity and hyperacute rejection in kidney retransplantation

XXII International Congress of Transplantation Society, Sydney, Avustralya, 10 - 14 Ağustos 2008, ss.360

A. Bilier pankreatitlerde MRCP’nin yeri ve ERCP zamanlaması.

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2008, ss.199

Relation of CaSR gene polymorphisms and parathyroid CaSR gene expression and serum pth/calcium levels in Turkish end stage renal disease (ESRD) patients

XLV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-ADTA), Stockholm, İsveç, 10 - 13 Mayıs 2008, cilt.1, sa.2, ss.162-163

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas: an unusual presentation

8th World Congress of International Hepato Pancreato Biliary Association World Congress, Mumbai, Hindistan, 27 Şubat - 02 Mart 2008, ss.118

Son dönem böbrek yetersizlik hastalarında paratiroid dokusu kalsiyum receptör (CaSR) gen anlatım düzeyi ve polimorfizminin klinik önemi.

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2007, cilt.16, sa.4, ss.78

Hemodiyaliz erişim yolu için ven transpozisyonlarının uzun dönem sonuçları.

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2007, cilt.16, sa.4, ss.60

Akut apandisit tanısında skorlama sistemlerinin prospektif analizi.

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007, ss.129

Geçici ileostominin erken veya geç kapatılmasının prospektif karşılaştırılması.

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007, ss.45

Kolon tümörü senkron karaciğer metastazı: eş zamanlı santral hepatektomi.

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007, ss.92-93

Duodenuma fistülize kolon tümöründe duodenum koruyucu cerrahi.

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007, ss.123

Kolon kanserinde peritoneal tümör yayılımına yönelik intraperitoneal hipertermik kemoterapi tekniği

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007, ss.96-97

Obstrüksiyon yapan kolon tümörlerinde morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007, ss.63

Renal transplantlı hastada akut apandisit: Vaka sunumu.

Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2007, cilt.18, ss.225-226

Canlı böbrek vericilerinin yaşam kalitesi analizi.

Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2007, cilt.18, ss.49-51

Renal allogreft alıcılarında posttransplant serum sitokin düzeylerinin erken sonuçları.

Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2007, cilt.18, ss.150-151

Böbrek nakli sonrasi görülen ürolojik komplikasyonların cerrahi tedavisi.

Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2007, cilt.18, ss.60-61

Mezenterik tüberküloz lenfadenite bağlı mekanik ikter ve portal hipertansiyon.

8. Ulusal Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Kongresi, Mersin, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2007, cilt.3, ss.41

Sirotik hastada parsiyel kolesistektomi.

8. Ulusal Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Kongresi, Mersin, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2007, cilt.3, ss.46

Kısa dönem sirolimus sonuçlarımız.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği V. Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006, ss.58-59

Ultrason eşliğinde kronik hemodiyaliz kateterlerinin takılması ve sonuçları.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği V. Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006, ss.78

Arterovenöz sentetik greft komplikasyonları.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği V. Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006, ss.80

Daha önce arterovenöz fistül açılmış hastalarda sentetik greft uygulaması sonrası surviyi etkileyen faktörler.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği V. Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006, ss.81-82

Sentetik greftlerde trombus oluşumu ve nedenlerine yönelik analiz: Haydarpaşa Deneyimi.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği V. Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006, ss.80-81

Travmatik rektoüretral fistülün gluteus maksimus flebi ile tamiri: olgu sunumu.

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.298

Böbrek nakli ile eş zamanlı cerrahi girişimler

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, cilt.14, ss.115

Renal allograft alıcılarında gelişen akut batın sendromu.

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.104

Renal transplantasyon sonrası akut batın dışı acil cerrahi girişim deneyimimiz

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.110

Akut mezenter iskemide prognostik faktörler.

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.106

Böbrek nakli öncesi ve sonrasında lipid profili.

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, cilt.14, ss.126

Obstrüksiyon yapan sol kolon karsinomlarına acil cerrahi yaklaşım

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.93

Renal transplantlı hastalarda posttransplant diabetes mellitus.

8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005, cilt.16, ss.109-110

Renal transplant alıcılarında tüberküloz.

8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005, cilt.16, ss.80-81

Pediyatrik hasta grubunda böbrek nakli: 28 vakanın klinik analizi

8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005, cilt.16, ss.97-98

Long-term medical risks in renal transplant donors

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2005, cilt.20 identifier

Kalsiflaksi (kalsiyum üremik arteriolopati).

VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2005, ss.77

Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimlerde trombus gelişimi ve tedavisi

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği/IV. Kongresi/transplantasyon 2004, Nevşehir, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2004, ss.41

The effect of donor age and immunosuppression protocol in kidney transplantation

XX International Congress of the Transplantation Society,, Vienna, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, sa.2, ss.675

Serum creatinine levels in the firts year and long-term graft outcome

XX International Congress of the Transplantation Society, Vienna, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, sa.2, ss.676

A comparison of C0 and C2 monitoring in renal transplant patients

XX International Congress of the Transplantation Society, Vienna, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, sa.2, ss.665

Blood pressure and graft outcome in renal transplantation

XX International Congress of the Transplantation Society, Vienna, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, sa.2, ss.322

Kaposi’s sarcoma in renal transplant patients: predisposing factors and prognosis

XX International Congress of the Transplantation Society, Vienna, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, sa.2, ss.302

Gangrenöz kolesistitte preoperatif risk faktörlerinin analizi

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004, ss.102-103

Karaciğer yaralanmalarında prognostik faktörler

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004, ss.46

Olağan dışı dev karaciğer hemanjiomları: 4 olguluk seri

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004, ss.128

Ameliyatlarda viral bulaşma: ne kadar bilgiliyiz?

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004, ss.167

The correlation of 30th day creatinine level and long-term graft function: impact of immunosuppressive protocol

XLI Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Lisbon, Portekiz, 15 - 18 Mayıs 2004, ss.420

Effect of immunosuppressive protocol on lymhpocele formaiton and treatment modalities

XLI Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Lisbon, Portekiz, 15 - 18 Mayıs 2004, ss.415

The effect of HBSAG positivity of kidney donors on patient and graft outcome

XLI Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Lisbon, Portekiz, 15 - 18 Mayıs 2004, ss.280

The effect of basiliximab in renal transplant patients

The Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant., Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.28

Effect of low dose calcineurin inhibitors on acute rejection and long-term graft survival

The Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.15

The outcome of kidney transplant with multiple renal arteries

The outcome of kidney transplant with multiple renal arteries”, The Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.55

Surgical interventions after kidney transplantation

The Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.67

Stone disease in transplant kidney

The Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.37

Renal transplant alıcılarında profilaktik antibiyotik kullanımı ve infeksiyöz komplikasyonlar

18. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2003, ss.1

Renal Transplantasyonda takrolimus kullanımı: akut red, greft sağkalımı ve yan etkiler

Organ Nakli Kuruluşları Koodinasyon Derneği III. Kongresi, Adana, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2002, ss.7

Pediyatrik yaş grubunda akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri

4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2002, ss.69

Renal Transplantlı hastalarda HCV enfeksiyonun Greft fonksiyonlarına etkisi

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002, ss.28

Renal Transplantlı hastalarda meme hastalığı gelişme riski

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002, cilt.1, ss.29

Endoscopic subureteric dextranomers in sodium hyaluronan solution in the treatment of vesico-ureteral reflux in renal transplant candidates

39th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Kobenhavn, Danimarka, 14 - 17 Temmuz 2002, cilt.17, sa.1, ss.326

Long-term psychosocial satisfaction in living-related donors

39th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Kobenhavn, Danimarka, 14 - 17 Temmuz 2002, cilt.17, sa.1, ss.39

Correlation of acute rejection and graft survival: effects of Banff grading and response to therapy

10th Congress of the European Society for Organ Transplantation(ESOT), Lisbon, Portekiz, 6 - 11 Ekim 2001, ss.52

Acute nephrotoxic effect of cyclosporine and tacrolimus in rats with reduced renal mass

38th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Vienna, Avusturya, 24 - 27 Haziran 2001, ss.323

Use of spiral computerized tomography in lieu of conventional angiography for preoperative assessment of living kidney donors

38th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Vienna, Avusturya, 24 - 27 Haziran 2001, ss.353

Mitrofanoff prosedürü ile diversiyon yapılmış mesaneye renal transplantasyon

Organ Nakli Kuruluşları Koodinasyon Derneği II. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2000, ss.82

Musculoskeletal complications after renal transplantation

37th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Nice, Fransa, 17 - 20 Eylül 2000, ss.409

Mycophenolate mofetil conversion or addition in patients with renal allografts

37th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Nice, Fransa, 17 - 20 Eylül 2000, ss.371

Pre-and posttransplant helicobacter pylorii infection

37th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Nice, Fransa, 17 - 20 Eylül 2000, ss.385

Evaluation and treatment of erectile dysfunction in renal transplant recipients

37th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Nice, Fransa, 17 - 20 Eylül 2000, ss.409

The effect of vessel diameter and volume flow on early arteriovenous (A-V) fistula failure: place of doppler ultrasound

The effect of vessel diameter and volume flow on early arteriovenous (A-V) fistula failure: place of doppler ultrasound”, 37th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Nice, Fransa, 17 - 20 Eylül 2000, ss.277

Establisment of a laparoscopic vagotomy model in the rat: technical considerations

The 2000 SAGES Scientific Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mart - 01 Nisan 2000, ss.1

Extravesical ureteroneocystostomy of duplicated allograft ureter

Başkent Üniversitesi Doku ve Organ Transplantasyonlarında son gelişmeler (recent advences in tissue and organ transplantations) Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Kasım 1999, ss.118

Do double J stents reduce the rate of urological complications in renal transplant recipients ?

Başkent Üniversitesi Doku ve Organ Transplantasyonlarında son gelişmeler (recent advences in tissue and organ transplantations) Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Kasım 1999, ss.126

Aquired renal cystic disease (ARCD) in long term hemodialysis and renal transplant patients: A preliminary report

36th Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association(ERA/EDTA), Madrid, İspanya, 5 - 08 Eylül 1999, ss.259

The effects of laparoscopic vs open bilateral truncal vagotomy on the immune system in rats

8th European Congress of Surgery, Budapest, Macaristan, 17 - 20 Haziran 1998, cilt.85, sa.2, ss.108

Nitric oxide production by kupffer cells mediates reoxygegenation injury of hepatocytes

Digestive Diseases Week (AASLD/AGA/ASGE), Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 02 Ocak 1996, cilt.110, sa.4, ss.1267

Kitap & Kitap Bölümleri

Organ Naklinde Kanun, Yönetmelik ve Yönerge

Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği, Prof.Dr. Mesut İzzet TİTİZ,Yardımcı Editör: Doç.Dr. Pınar ATA, Editör, E-Kitap, İstanbul, ss.178-226, 2017

Transplantasyonda Etik

Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği, Prof.Dr. Mesut İzzet TİTİZ,Yardımcı Editör: Doç.Dr. Pınar ATA, Editör, E-Kitap, İstanbul, ss.149-177, 2017

Böbrek Canlı Donör Nefrektomi Teknikleri

Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği, Prof.Dr. Mesut İzzet TİTİZ,Yardımcı Editör: Doç.Dr. Pınar ATA, Editör, E-Kitap, İstanbul, ss.289-309, 2017

Transplantasyonda Etik

Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım, Prof. Dr. M. İzzet Titiz, Editör, istanbul, İstanbul, ss.75-83, 2000