Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is umbilical cord milking always an advantage?

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.29, ss.615-8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impacts of β-estradiol on intestinal injury in newborn rats.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.29, ss.1935-40, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of caffeine on neuronal apoptosis in neonatal hypoxic-ischemic brain injury.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.27, ss.1470-5, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peripherally inserted central venous catheters in critically ill premature neonates.

The journal of vascular access, cilt.14, ss.320-4, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lactate and lactate dehydrogenase in predicting the severity of transient tachypnea of the newborn.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.26, ss.1245-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Resistin--a novel feature in the diagnosis of sepsis in premature neonates.

American journal of perinatology, cilt.30, ss.513-7, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum prohepcidin levels and iron parameters in term small-for-gestational-age newborns.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.24, ss.1437-9, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PHACES syndrome with small, late-onset hemangiomas.

European journal of pediatrics, cilt.166, ss.1293-5, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of feeding type on the efficacy of phototherapy.

Indian pediatrics, cilt.44, ss.32-6, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Early onset conjugated hyperbilirubinemia in newborn infants.

Indian journal of pediatrics, cilt.73, ss.409-12, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of perinatal factors on time of first stool passage in preterm newborns: An open, prospective study.

Current therapeutic research, clinical and experimental, cilt.67, ss.214-25, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extreme hyperbilirubinemia in newborn infants.

Clinical pediatrics, cilt.45, ss.257-61, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Large pseudocyst of the umbilical cord associated with patent urachus.

The journal of obstetrics and gynaecology research, cilt.30, ss.444-7, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dehydration: the main cause of fever during the first week of life.

Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, cilt.89, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İMMÜN TROMBOSİTOPENiK PURPURALI ANNE BEBEKLERİNDE TROMBOSİTOPENİ: ÜÇ OLGU SUNUMU

Türkiye Çocuk Hast Derg , cilt.6, ss.249-252, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin gebelik yaşı ile ilişkisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.55, ss.200-203, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Döneminde Galen Veni Anevrizmal Malformasyonuna Sekonder Ağır Kalp Yetersizliği

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, cilt.17, ss.207-210, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

solunum hastalıkları

Temel Neonatal Tıp, Prof. Dr. Mehmet Satar, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.145-164, 2014