Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2008 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Başkent Üniversitesi, Türkiye

 • 1988 - 1994 Lisans

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Tıpta Yandal Uzmanlık

  GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN YENİDOĞAN SARILIĞININ ŞİDDETİ VE SEYRİ İLE İLİŞKİSİ

  Başkent Üniversitesi

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT ASTIM ATAĞINDA ORAL METİL PREDNİZOLON İLE NEBULİZE BUDESONİD ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019OBSERVER IN KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

  Sağlık ve Tıp , Karolinska Institutet (Karolinska Institute)

 • 2014Observer in Brigham and Women's Hospital Neonatal İntensive Care Unit

  Sağlık ve Tıp , Harvard University

 • 2012OBSERVER PROGRAM IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT MORGAN STANLEY CHİLDREN'S HOSPITAL COLOMBİA UNİVERSITY MEDICAL CENTER

  Sağlık ve Tıp , University of District Colombia