Education Information

Education Information

 • 2014 - 2016 Doctorate

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Tip 2 diyabetli bireylerde tıbbi beslenme tedavisinin oksidatif stres, inflamasyon ve glisemik kontrol üzerine etkisinin değerlendirilmesi Sustainable Development

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

 • 2013 Postgraduate

  Metabolik sendromu olan ve olmayan kadınlarda diyetle kalsiyum tüketiminin vücut kompozisyonu ve kan değerleri üzerine etkisinin incelenmesi

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Nutrıtıon And Dıetetıcs

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

  Data Analysis , Yıldız Teknik Üniversitesi