Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Kasım 2002 Türk Farmakoloji Derneği ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu Ortak Toplantısı Etik Kurul Başvuru Dosyalarının Sistematik İncelenmesi ve Araştırma Etik Kurulları ve Tarafların İşbirliği

    Scientific Congress

    Onat F.

    İstanbul, Turkey