Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2020 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mayıs 2020 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

    Hakemli Bilimsel Dergi