Education Information

Education Information

 • 2007 - 2021 Doctorate

  Maastricht University, Netherlands

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Effects of Air Pollution on Haemostasis and Atherosclerosis

  Maastricht University

 • 2006 Postgraduate

  Koroner anjioplasti yapılan hastalarda kardiyovasküler düzenlemenin ve antiagregant ilaç uygulamasının hemoreolojik parametrelere etkisinin incelenmesi

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli)