Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can follicular Emmprin and BMP 4 levels predict ICSI outcome?

JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, cilt.36, ss.1127-1133, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Symptoms and Health Quality After Laparoscopic and Robotic Myomectomy.

JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, cilt.22, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Single-port Robotic Pelvic Bulky Lymph Node Resection: A Case Report

JOURNAL OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY, cilt.23, ss.1030-1031, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ovarian cystectomy for a dermoid cyst with the new single-port robotic system.

Minimally invasive therapy & allied technologies : MITAT : official journal of the Society for Minimally Invasive Therapy, cilt.24, ss.123-6, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radical trachelectomy in late pregnancy: is it an option?

European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, cilt.152, ss.112-3, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Single-port hysterectomy: robotic versus laparoscopic.

Journal of robotic surgery, cilt.12, ss.87-92, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The robotic metroplasty in a patient with hybrid septate variant anomaly.

Journal of robotic surgery, cilt.10, ss.271-4, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The interval robotic transabdominal cerclage in a morbidly obese patient.

Journal of robotic surgery, cilt.10, ss.69-72, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ileri Evre Epitelyal Over Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonunun Sagkalima Etkisi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.42, ss.13-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Urojinekoloji: Kanita Dayalı Klinik Yaklaşım

Anamnez Alma, Yaniti Degerlendirmede Kullanılan Parametreler, Prolapsus Yönetimi, Prof. Dr. Ates Karateke, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-150, 2011

Temel Urojinekoloji

Uriner Inkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu Tedavisi, Prof. Dr. Onay Yalcin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.389-392, 2009