Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Biyokimya

  • Mikrobiyoloji

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik