Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Worm-like thrombus in left main coronary artery after cytostatic treatment.

Blood coagulation & fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, cilt.21, ss.491-3, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Association of microalbuminuria and fasting insulin levels with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases].

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, cilt.8, ss.16-21, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dual Source Bt koroner anjiyografinin etkinliği : Konvansiyonel koroner anjiyografi ile karşılaştırmalı değerlendirme.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.32, ss.232-238, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Removal of infected old ICD lead .PP-324 The Heart Surgery Forum, 2011, vol 14, 1,2011;107

TCT, California, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.14, no.1, ss.107