Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dual Source Bt koroner anjiyografinin etkinliği : Konvansiyonel koroner anjiyografi ile karşılaştırmalı değerlendirme.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.32, ss.232-238, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Removal of infected old ICD lead .PP-324 The Heart Surgery Forum, 2011, vol 14, 1,2011;107

TCT, California, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 June 2010, cilt.14, no.1, ss.107

Statin using have a positive effect on the development of collateral circulation in patients with severe coronary artery disease

27th Congress of the European-Society-of-Cardiology, Stockholm, İsveç, 3 - 07 September 2005, cilt.26, ss.363