Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 4. Ulusal Psoriasis Sempozyumu

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 410

h-indeksi (WOS): 10