Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Balneotherapy on Pain, Depression Symptoms, Sleep and Quality of Life in Patients with Osteoarthritis

Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, cilt.3, ss.27-31, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.10, no.3, ss.427-437, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Assessment of the mental status of chronic kidney patients

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.10, no.3, ss.181-189, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hopelessness, Anxiety, Depression and Treatment Adherence in Chronic Hemodialysis Patients

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, no.1, ss.423-429, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of motivational interviewing method on treatment adherence and quality of life in chronichemodialysis patients

38th International Conference onOctober 16-18, 2017 New York, USANursing Healthcare, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 17 Ekim 2017, cilt.6, ss.41