Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alterations in biomechanical properties of the cornea among patients with polycystic kidney disease

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.38, sa.4, ss.1559-1564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Burnout Syndrome Among Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Nurses

IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES, cilt.10, sa.6, ss.395-404, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the frequency of hyponatremia and risk factors among hospitalized geriatric patients

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.27, sa.1, ss.257-262, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rare case of primary systemic amyloidosis presenting with hepatic failure

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.22, sa.1, ss.113-114, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid cancer is the most common cancer associated with acromegaly

PITUITARY, cilt.13, sa.3, ss.242-248, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Association of FGF-23, IL-1 and KIM-1 with Progression and Mortality Rates of Chronic Kidney Disease

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.27, sa.3, ss.229-235, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The relation of anthropometric measurements and insulin resistance in patients with polycystic kidney disease

JOURNAL OF TRANSLATIONAL INTERNAL MEDICINE, cilt.4, sa.3, ss.127-134, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coincidentally Found Choroidal Metastasis of Renal Cell Carcinoma with Mixed Clear Cell and Sarcomatoid Variant

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.202-204, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni: Fabry hastalığı

Ege Journal of Medicine, cilt.54, sa.1, ss.33-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IgA Nephritis in a Patient with Ankylosing Spondylitis: A Case Report and Mini Review

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.290-292, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antihypertensive therapy-induced pancreatitis

The Medical Journal of Goztepe Training and Research Hospital, cilt.28, sa.3, ss.136-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hemşirelerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.30, sa.3, ss.47-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multpl Myeloma ve Kronik Böbrek Hastalığı Birlikteliği- Olgu Serisi.

Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı Klinik Seriler, cilt.1, sa.1, ss.18-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı ve tedavisi: Yedi Hastalık Olgu Serisi.

Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı Klinik Seriler, cilt.1, sa.1, ss.15-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritamatozusla Otoimmun Hepatit Birlikteliği: Olgu Sunumu.

Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı Klinik Seriler, cilt.1, sa.1, ss.22-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton Diyalizinde Katater Yerleştirme Tekniğinin Komplikasyonlar ve Diyaliz Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.74, sa.3, ss.43-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prosthetic Graft Erosion Complicating an Aorto Duodenal Fistula in a Young Patient with Behcet’s syndrome.

Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences, cilt.23, sa.3, ss.283-286, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Böbrek Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hematolojik Parametreler.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2016

Polikistik Böbrek Hastalıklı Bireylerde Kist Volümünde Büyüme Üzerine E-selectin Geni S128R Polimorfizminin Etkisi.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2016

Bitkisel Ürün kullanımı ve nefrotoksisiste/24 Ekim 2014 / Oturum 1-Salon A / saat: 09:20-10:00

24.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı akut böbrek hasarı: Olgu Serisi.

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2014

Burnout syndrome and effecting factors of dialysis nurses

43th EDTNA/ERCA International Conference, Riga, Letonya, 6 - 09 Eylül 2014

Plazma Omentin-1 Düzeyi Gestasyonel Diyabette Azalmaktadır ve Doğum Sonrası Yükselmektedir.

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Periton Diyalizi Şişmanlatıyor mu?

21.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Prediyaliz Hasta Eğitiminin Diyaliz Yöntemi Tercihindeki Etkisi

20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Periton Diyalizinde Ortalama Eğitim Süresi.

20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Periton Diyalizinde Kateter Tak›m Tekni¤inin Komplikasyonlar ve Diyaliz Etkinliği açısından karşılaştırılması.

20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıklar ve inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişki

27.ulusal nefroloji , hipertansiyon,diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Malignancy İnvestigation in Akromegalic Patients.

Endo Annual Meeting, Washington, Kiribati, 10 - 13 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Oxidative Stress and Gastrointestinal system cancers

Gastrointestinal Tissue: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants, Jordi Gracia-Sancho, M Josepa Salvado, Editör, Elsevier, CA, ss.29-53, 2017