Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Perceptual Conflict and Response Competition: Event-Related Potentials of the Stroop Effect

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.20, no.2, pp.127-137, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Oscillatory responses representing differential auditory processing in sleep

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.65, no.1, pp.40-50, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Early gamma response of sleep is sensory/perceptual in origin

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.62, no.1, pp.152-167, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Gamma response in sleep and wakefullness

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.61, no.3, pp.372, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Metacognition and executive functions: Related or different concepts

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.61, no.3, pp.343, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Stroop Test performance: Perceptual conflict or response competition

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.61, no.3, pp.371-372, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Early time-locked gamma response and gender specificity

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.60, no.3, pp.225-239, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oscillatory dynamics in altered states of consciousness: Wakefulness, nonREM and REM

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.54, pp.56, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

The effect of gender on the early time-locked gamma response

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.54, pp.141-142, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

The effect of estrogene replacement therapy on cognitive processes

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.54, pp.143-144, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Nöropsikolojik testler ile olay-ilişkili potansiyeller arasındaki ilişkilerin incelenmesi

3 P Dergisi, vol.11, no.2, pp.109-121, 2003 (Other Refereed National Journals)

Nöropsikolojik ölçümlerle elektrofizyolojik ölçümlerin ilişkisi: Frontal lob işlevselliği

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.5, no.3, pp.177-184, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Wisconsin Kart Eşleme Testine İlişkin Beyin Elektrofizyolojik Tepkileri

16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Turkey, 14 - 17 April 2010, pp.126

Deneysel Nöropsikoloji

15. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2008, pp.105

Bellekte nöropsikolojik ve elektrofizyolojik ölçümlerin ilişkisi

16. Anadolu Psikiyatri Günleri, Denizli, Turkey, 13 - 16 June 2007, pp.20

Books & Book Chapters

Davranışın Biyolojik Temelleri

in: Psikoloji Bilimi, Ahu Öztürk,Murat Kurt,Müjgan İnözü, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.60-99, 2021

Biyoloji ve Cinsiyet

in: Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet: İnsan Deneyiminin Yarısı ve Daha Fazlası, Şeyda Türk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, California, pp.224-240, 2021

Bellek

in: Psikoloji Bilimi, Ahu Öztürk,Murat Kurt,Müjgan İnözü, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.212-247, 2021

Bilişsel Nörobilim Zemininde Duygu Düzenleme

in: DUYGU DÜZENLEME , Sevginar Vatan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.80-86, 2020

Duygu Düzenlemenin Nöral Temelleri

in: Duygu Düzenleme, Gizem Cesur Sosyal,Ela Öncel Arı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.21-35, 2020

Algı

in: Davranış Bilimleri , N. Güngör,B. Şahin Kütük,R. Coştur, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.34-48, 2012

Nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, ülkemizdeki durum

in: Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler, S. Karakaş,C. İrkeç,N. Yüksel, Editor, Çizgi Tıp Yanınevi, Ankara, pp.213-231, 2003

Sağlıklı insanda bilgi işleme süreçleri: biliş ve üst-biliş.

in: Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler, S. Karakaş,C. İrkeç,N. Yüksel, Editor, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, pp.31-54, 2003

Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler.

in: Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon, S. Karakaş,H. Aydın,C. Erdemir,Ç. Özesmi, Editor, Çizgi Tap Yayınevi, Ankara, pp.30-45, 2000