Education Information

Education Information

  • 2007 - 2012 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 2001 - 2007 Undergraduate

    Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey

Foreign Languages

  • C2 Mastery English