Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukluk Çağı Aşı Tereddütü Ve Etkileyen Faktörler: Sistematik İnceleme

3.Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 January 2023, pp.59

Enfeksiyon Kontrolünde Simülasyon Kullanımı

6.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.1

Sağlık Çalışanlarında Bağışıklama Durumu: Literatür İnceleme

Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2022, pp.88

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Hemşirelik Eğitimin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı-SİMKAMP Örneği

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.58-59

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.1 Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Güncel Kanıtlar: Sistematik Derleme

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.1

El Hijyeni Uyumunun Arttırılması

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.1

The critical role of molecular surveillance in control of Acinetobacter baumannii infections

European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, Spain, 9 - 13 May 2014, pp.1

Books & Book Chapters

Çözümleme: Simülasyon Eğitiminde Temel Bileşen

in: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Akalın,Prof. Dr. Sevda Arslan, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.137-147, 2022

Metrics

Publication

16

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals