Araştırma Alanları

 • Analiz ve Sentez Yöntemleri

 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

 • Dağıtık Kontrol Sistemleri

 • Denetleyiciler

 • Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

 • Durum Gözleyicileri ve Kestirim

 • Genel Sistem Kuramı

 • Gürbüz Kontrol

 • Haberleşmeli Kontrol Sistemleri

 • Kararlılık

 • Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol

 • Matematiksel Teknikler

 • Optimal Kontrol

 • Sistem Tanılama

 • Uyarlanır Sistemler

 • Zaman Bağımlı Sistemler

 • Bilgisayarla Görme

 • Bilgisayarla Görme

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Biyomedikal Görüntü İşleme

 • Enerji İletimi ve Dağıtımı

 • Biyolojik Modelleme

 • Nörosistemler

 • Diferansiyel denklemler

 • Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı

 • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

 • Optimizasyon

 • Sistem Kuramı:Kontrol