Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shallow Anterior Chamber in a Severe Case of Unilateral Acute Central Serous Retinal Detachment

Case Reports in Ophthalmology, cilt.8, sa.2, ss.326-333, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

GÖZ BULGULARIYLA TANIYA VARILAN BİR MULTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP IIB SENDROMU OLGUSU

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.3, sa.29, ss.246-251, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipertansif Retinopatide Optik Sinir Tutulumu

TOD 37. ULUSAL KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2003, ss.145