Sosyal Medya Kullanımının Annelik Yaşantısı ve Annenin Psikolojik Sağlığı ile İlişkisi: Sosyal Karşılaştırma Eğilimi ve Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis:

Thesis Language: Turkish

Student: Burçin Bayram

Consultant: Nilay Pekel Uludağlı