Depresyon Belirtileri Yüksek Olan Katılımcılarda Çocukluk Çağı Travması ile Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişkide: Kişilerarası Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology , Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İdil Oran

Consultant: Sebnem Akan