Pilositik astrositomalarda flow sitometrik, immünohistokimyasal bulguların ve yüksek rezolüsyonlu tüm genom kopya sayısı değişikliklerinin progresyonsuz sağkalım üzerine etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Muhittin Belirgen

Supervisor: Ömer Metin Memet Özek