Fiziksel ve Psikolojik Sağlığın Yordayıcısı Olarak Affetme: Algılanan Sosyal Destek ve Ruminasyonun Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis:

Thesis Language: Turkish

Student: Doğukan Gündoğdu

Consultant: Nilay Pekel Uludağlı