Sıvı kromatografisi kütle spektrometresi ile serum metilmalonik asit tayini ve serum B12 vitamini, serum homosistein düzeyleriyle karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE İSPİR

Supervisor: Muhittin Abdulkadir Serdar