Türkiye’de klinik örneklerden izole edilen farklı Leishmania türleri ile hücre kültüründe hücre içi enfeksiyonların oluşturulması, gelişen immün yanıtın ölçümü ve Leishmania yüzey proteinlerinin proteomik karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department of Basic Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: NESTEREN MANSUR

Consultant: Özgür Kurt