Ambalajlı et ve süt ürünlerı̇ ı̇le etlı̇ ve sütlü ürünlerı̇n beslenme bı̇ldı̇rı̇mı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Bilgi University, Graduate Educatıon, Traınıng And Research Instıtute, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HİLAL KONAK

Consultant: Sevil Başoğlu