Atipik Rabdoid Teratoid Tümörlerin DNA içeriği, hücre siklüsü ve Tümör Süpresör genlerle ilişkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2000

Thesis Language: Turkish

Student: Su Gülsüm Berrak

Supervisor: Ömer Metin Memet Özek