Kraniospinal Işınlamalarda Tomoterapi Cihazı ve Klasik Lineer Hızlandırıcı Cihazı İçin Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department of Medical Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gamze Kemerli

Consultant: Kazım Meriç Şengöz