Açık Spinal Disrafizm, Epidemiyolojik, klinik, radyolojik, cerrahi ve Postoperatif bulguların değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Serap Kobya

Supervisor: Ömer Metin Memet Özek