Lokalize prostat kanserinin primer tedavisinde konvansiyonel eksternal radyoterapi ve konformal radyoterapi tekniklerinin akut yan etkiler açısından karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: İLKNUR ALSAN ÇETİN

Consultant: Kazım Meriç Şengöz