Karaciğer sirozu olan hastalarda malnütrisyon belirlemede kullanılan tarama ve değerlendirme testlerinin biyokimyasal kan parametreleri, antropometrik ölçümleri ve besin tüketimleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Graduate School of Health Sciences , Nutrition and Dietetics with Thesis, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE KARAASLAN

Consultant: Gözde Arıtıcı Çolak