Romantik ilişkisi olan bireylerde ilişki doyumunun, psikolojik uyum, algılanan ebeveynler arası ilişki ve çatışma çözme stilleri açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology , Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Canberk Gelir

Consultant: Nilay Pekel Uludağlı