Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Fakültesi Öğrencilerine İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması

UTEK'20 XI Ulusal Tıp Eğitimi Çevirimiçi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020, ss.28-29, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, vol.1, no.1, pp.147-148

Human Skeletal Anatomy Education By Using TBL Method

7. Anatomi Kış Günleri Toplantısı, Denizli, Turkey, 21 - 23 January 2019, pp.3-5

Left-Sided Inferior Vena Cava: A Case Report

1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, pp.1